Direct sexchatting sex dating in port sulphur louisiana

Onder gedrag verstaat men gewoonlijk menselijk handelen, dan wel het nalaten ervan en aan seksueel wangedrag is vaak direct een slachtoffer verbonden.

De zedenwetgeving regelt daarnaast ook indirecter bescherming, door kaders te scheppen bij bijvoorbeeld de vertoning van pornografie met volwassen acteurs aan minderjarigen. In 2011 werd een verdachte inzake kinderporno in Nederland zelfs veroordeeld voor onder meer, maar nadrukkelijk, het bezitten van virtuele kinderporno.

Onder meer de bepalingen omtrent homoseksualiteit en het ten toon stellen van voorbehoedmiddelen zijn vervallen.

In westerse landen zoals Nederland speelt in de wetgeving vaak de bescherming mee van kwetsbare personen.

Zo kan het verzwijgen van het feit dat een tot het gezin behorend kind het resultaat is van overspel worden aangemerkt als wangedrag dat de alimentatieplicht doet vervallen.

In de Nederlandse betekenis wordt dit ook gebruikt voor het ongewenst seksueel binnendringen door een ander, terwijl de ander niet in staat is zijn wil kenbaar te maken vanwege leeftijd, een beperking, et cetera.

In het Nederlands Wetboek van Strafrecht staan in de artikelen 239 tot en met 254a vrijwel alle seksuele gedragingen waarbij sprake is van dwang of waarbij een van de partijen een duidelijk kwetsbaarder positie heeft dan de ander.

In België staan in het Strafwetboek Boek II, Titel VII dit soort misdrijven genoemd.

In een aantal westerse landen is of was er wetgeving omtrent zeden die meer gericht was op maatschappelijke aanvaarding.

In het Nederlands Wetboek van Strafrecht zijn van de hierboven genoemde zedendelicten de volgende het recentst opgenomen: regelt onder meer de inzet van een lokpuber (een virtuele creatie van een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt), door wijziging van art. Overwogen wordt een herziening van de zedelijkheidswetgeving met het oog op samenhang, complexiteit en normstelling.

Het verdrag definieert kind als persoon jonger dan 18 jaar.

onder de 18; ontucht van een ambtenaar met iemand die aan zijn gezag is onderworpen, ontucht van iemand die werkt in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg met een patiënt of cliënt, e.d.

De artikelen 240b en 242 tot en met 250, voor zover gepleegd ten aanzien van iemand onder de 18, gelden ook voor Nederlanders en inwoners van Nederland die het misdrijf buiten Nederland plegen, zoals bij sekstoerisme.

Leave a Reply

 1. portugal dating love 07-Feb-2018 08:15

  Some athletes compete at the Olympic Games for pride and glory; others are also chasing massive medal-winning cash bonuses.

 2. hi speed dating 19-Oct-2017 08:15

  In addition, the day of your ceremony, the coordinator will send you a text, so that you can contact her on her cell phone if you need to talk to us right away. If you are renewing your vows, please discount the license fee (0) from the package price. Do I need a Florida marriage license to get married in Florida? You get a marriage license at the State you are getting married at, no matter where you live. For other Countries, please contact your local registrar for details.

 3. Skype girls id who interest in sex chat 18-Oct-2017 02:26

  If you are looking for a soulmate, sex partner or just someone to chat with, our site is the right online dating service with chat for you. Free to Join Adult Friend Finder-chat rooms are open to anyone who’s signed up, but obviously if you’re a paid subscriber you can hotlink to any fellow chatter’s profile to see what she/he looks like. If you’re feeling extra gregarious then you can exhibit your personal best by broadcasting your Web cam to the entire chat room crowd.

 4. online translation dating sites 23-Jul-2017 18:22

  Then they will drive you to one of these establishment.